3 nov 2008

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS INFORMA.

Resumen de les accions més rellevants dutes a terme durant l’exercici 2007 i fins al present.

.¿Per què volíem associar-nos? Principalment, per tenir una eina eficaç que permetis una bona interlocució entre Empreses i Administracions.

Pensar estratègicament. Tan l’Ajuntament com els Empresaris consultats consideraven conceptes claus:

-Excessiu distanciament entre el Municipi i els Polígons Industrials.
-Polinyà viu d’esquena als polígons.
-Els polígons son elements essencials per el municipi.
-Voluntat de que les empreses participin en la definició de “on ha d’anar Polinyà”, sobretot en lo que fa referència al àmbit industrial.
-Polinyà és un municipi industrial, que vol seguir sent-ho , millorant en quantitat, però sobretot en qualitat
-Actualment neix un nou polígon, al qual se li demana que estiri dels altres, per la qual cosa, el municipi desitja i vol afavorir el diàleg.
-L’Ajuntament està predisposat a millorar les condicions de les empreses, parlant-ne, en un clima que fos de consens.
-L’Ajuntament vol escoltar tot el que vulguin dir-li els empresaris.

Primera consulta sobre l’estat de conservació dels polígons.
Un 14 % dels enquestats consideren Correcte l’estat dels Polígons.
Un 47 % dels enquestats consideren Millorable l’estat dels Polígons
Un 39 % dels enquestats consideren Deficient l’estat dels Polígons

L’avaluació dels Serveis fou clarament negativa:

Com a serveis més positius es destaquen l’ADSL, La Potència Elèctrica instal·lada , i el servei de restaurants i bars.

El major nivell d’insatisfacció es refereix a la neteja, vandalisme, passos de vianants, senyalització vertical i horitzontal, correus.

Una amplia majoria diu que és necessària una Associació de Polígons.


Altres enquestes es feren per conèixer les necessitats de les empreses i es preguntava que podria fer l’Associació per donar-hi solució.

El mes de Juliol del 2007 es constitueix l’Associació d’Empresaris dels Polígons Industrials de Polinyà


Integració en una Organització més gran. Upic, és la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, de la qual en vam formar part activa, de seguida, amb la finalitat d’optimitzar tota mena de recursos.

En un acte ple de il·lustres invitats es feu la Presentació de l’associació i es va argumentar novament la seva necessitat amb les següents paraules:


Actualment l’entorn de les Empreses es caracteritza per un alt grau de complexitat. En un recent col·loqui s’arribava a la conclusió de que la Indústria Catalana no és líder a l’Estat Espanyol, ni està ben situada a Europa, i la tendència, si no es fa res, seguirà cap a pitjor.

¿Per què ens agrupem els Industrials de Polinyà? .
En aquest mon globalitzat no és pot actuar en solitari.

Fosos en un equip compacte ens proposem:

*Anar tots a la una.
*Obtenir la transferència del Coneixement generat en les nostres Universitats, i convertir-lo en Valor en les nostres Indústries.
*Aconseguir incrementar la tant necessària, i tant deficitària, formació.
*Influir,a qui correspongui, per disposar de infraestructures, equipaments, i serveis generals, directament relacionats amb les nostres activitats.

El nostre projecte tindrà un recorregut guanyador. Una de les raons és que compartim amb l’Administració la mateixa Visió.
Aquesta circumstància, permetrà, treballant amb flexibilitat, sense burocràcia, delegant tot el possible, i sobre tot fomentant les sinèrgies, obtenir l’èxit desitjat

Mentre tant comencem a recopilar estudis que s’han fet sobre el nostre Territori i que farem servir com suport per el treball conjunt que volem executar amb l’Ajuntament.

L’Informe de l’Estat dels Polígons de Polinyà , és un treball de camp, molt gràfic, elaborat per varis equips dels Associats , i que fou lliurat a l’Ajuntament, on també s’explicava: Quins són els objectius de l’Associació , Què volem saber els Empresaris, Què pretenem explicar a l’Ajuntament, i Què necessitem perquè Ajuntament i Associació es relacionin amb eficàcia.

L’eina eficaç per tenir una bona interlocució Ajuntament/Empresaris ha sigut la signatura d’un Conveni Marc.

Estudis ben fets, com: Anàlisi i Pla de Dinamització. Eduard Jiménez, Informe Estràtègic del Vallès Occidental. Consorci Vallès Occidental, Ajuntament de Sabadell, Foment de Terrassa., i especialment, L’Estudi encarregat a IERM per l’Ajuntament de Polinyà amb la col·laboració de l’Associació i de l’Upic, han servit per arribar a consensuar un Pla de treball, amb uns Compromisos d’actuació, relacionats en els àmbits de la Mobilitat, Infraestructures i Serveis.

Els equips de treball ja s’han posat en marxa i anirem informant del seu recorregut.
Implicació de l’Associació en els problemes dels Empresaris, però també en el teixit del Municipi, del Territori i amb Entitats de fora, de cara a poder ser un òrgan de representació, influent en els diferents àmbits empresarials, econòmics i del mon del coneixement, en diferents sectors i territoris..

Un membre de la Junta forma part del Consell veïnal de Polinyà, i col·laborem en Projectes com el Pla d’Innovació de la Conca del Ripoll .

S’ha intervingut, aportant-hi dades directes dels nostres Polígons, en el Forum: Situació actual de la Formació a Espanya. Una visió des de l’Empresa.

Trobada, on es parla dels Mercats financers (Mercé Trullàs, BBVA) , i, L’ innovació es pot sustentar sobre sinèrgies amb la competència. (Àlex Piera, Gayner, i Carles Libran, Extrutec)

Es constitueix un Comitè sobre l’Energia format per els Associats interessats, amb molta feina feta, i molts dubtes a resoldre en aquest futur incert.

També hem participat activament en el Panell d’Experts en Formació i Gestió del Coneixement, del qual ja tenim conclusions prèvies , i que ens obligarà als Empresaris a un autoanàlisi molt profund.

Un altre Grup treballa en el tema de Riscos Laborals

S’ha enviat des de l’Ajuntament un directori de Recursos per Empreses, prou útil, i que ens agradaria millorar. Pensem en la possibilitat de Crear, alimentar, tamisar, actualitzar, i refrescar una base de dades, ordenada per conceptes, i de lliure accés, penjada en la nostra web.

Vam actuar davant de la Direcció de Correus per solucionar el deficient repartiment de correspondència als Polígons.

Un membre de la nostra Associació forma part de la Junta de la Plataforma Polinyà Puja al Tren .

Pretenem ajudar a resoldre malentesos entre Ajuntament i Associació.

Hem llistat unes Propostes per satisfer serveis des dels equipaments públics municipals.

Tenim molta feina per fer, identificada i planificada. Desitgem obtindre resultats satisfactoris.